Rajzszakkör kisiskolásoknak

 

A legkisebbeknek is lehetőségük van játékos formában fejleszteni vizuális kifejezésmódjukat, kreativitásukat.

Az alkotó tevékenység közben sok mindent megtanulnak önmagukról, egymásról, az őket körülvevő világról és közben esztétikailag fogékonnyá válnak.

Miért fontos a gyermekek életében az ábrázolás?

Mert észrevétlenül, játékos formában segíti az irányított figyelem kifejlődését, az érzékszervek aktivizálásával pedig kialakul az érdeklődés, ezáltal megindul befogadó képességeik intenzív fejlődése.

A rajzfeladatok során felmerülő kísérletekkel a gondolkodást és a  problémamegoldást is segíti, a készség szintjén elsajátított technikákat bátran használva pedig erősödik az önbizalmuk. Az egyes technikákhoz kapcsolódó szervezési feladatok helyes sorrendjének megtanulásával pedig az önállóságot fejlesztheti.

A rajzszakkörök alkalmával a gyerekek játékos formában sajátítják el a kontúrok, terek, arányok és a fény-árnyék hatás érzékelésének képességét.Megismerkednek számos rajz-és festőeljárással, úgy mint:

  • szénrajz
  • pasztellfestés
  • akvarellfestés
  • olajpasztell

Ennél a korosztálynál a realisztikus portrérajzolás még nem cél, hiszen egyrészt pubertáskorra alakul ki a gyerekek azon igénye, hogy a világot a maga valóságában ábrázolják. Másrészt figyelembe kell venni azt is, hogy a kéz csontosodásának fejlődése 12 éves kor körül fejeződik be, aminek a grafomotoros érettségben és a finommotorikában nagy szerepe van.

A szakkör időtartama: 2 óra alkalmanként, kéthetente egyszer.

Díja: 2.500.-Ft/alkalom, mely tartalmazza a szükséges eszközök használatát

A rajzszakkörök időpontjairól és helyszínéről az info@varazs-ceruza.hu e-mail címen vagy itt kérhetsz tájékoztatást.